STATUTUL
ASOCIATIEI  ROMANE  A  MEDICILOR  FITOTERAPEUTI
CAP. I. DENUMIRE
Art. 1. Asociatia se numeste ASOCIATIA ROMANA A MEDICILOR FITOTERAPEUTI.
Aceasta denumire va fi utilizata in toate actele, documentele, corespondentele, publicatiile si
in oricare alte inscrisuri ce emana de la Asociatie.

Art. 2. Asociatia Romana a Medicilor Fitoterapeuti este persoana juridica romana de drept
privat fara scop patrimonial , independenta, constituita in vederea realizarii unui interes general ,
potrivit O.G. nr. 26 / 2000, asa cum a fost modificata si aprobata prin Legea nr. 246 / 2005.

citeste mai mult