Dr. Adrian Crăciun 1.Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș”Timișoara 2.Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Louis Țurcanu ” Timișoara

Apărută ca o soluție ideală împotriva microorganismelor patogene, medicația antimicrobiană pare astăzi să fi pierdut lupta. Capacitatea de supraviețuire și adaptare caracteristică lumii vii a învins produsele de sinteză astfel încât ne aflăm în prezent întro adevărată criză a rezistenței microbiene la antibiotice.

O soluție neașteptată poate veni tot din sânul naturii, prin reconsiderarea locului și rolului uleiurilor esențiale ca arme de luptă antimicrobiană. Mecanisme defensive create de natură, uleiurile esențiale demonstrează extraordinare proprietăți antibacteriene, antivirale și antifungice acționând pe diverse căi asupra microorganismelor (alterarea membranei celulare prin creșterea permeabilității acesteia, dezorganizarea proteinelor membranare, inhibarea respirației celulare, modificarea proceselor de transport ale ionilor intra și extracelular). Ele pot de asemenea favoriza efectul antibioticelor de sinteză. Între uleiurile esențiale și antibiotice există în multe situații interacțiuni sinergice sau aditive. Uleiurile esențiale favorizează pătrunderea antibioticelor prin peretele celular și extind spectrul lor de acțiune.

Pacienții internați în secțiile de terapie intensivă și care necesită ventilație mecanică invazivă prezintă riscul dezvoltării unor infecții pulmonare cu germeni multirezistenți la antibiotice. Asocierea în tratament a uleiurilor esențiale sub formă de aerosoli poate reprezenta o soluție în depășirea acestei rezistențe.

Prezentăm trei cazuri de pneumonie nosocomială secundară ventilației mecanice în a căror rezolvare am apelat la ajutorul uleiurilor esențiale. Toți pacienții, având vârste cuprinse între 4 luni și 10 ani au avut o evoluție favorabilă spre vindecare, fără apariția unor efecte secundare.